I händelser av hård belastning på sjukhus kan man välja att gå in i så kallad stabsläge. Ofta beror det på att man inte har tillräckligt med personal och plats för patienterna. Vad stabsläge innebär går vi igenom här. I praktiken innebär stabsläge det lägsta beredskapsläget inom sjukvården och betyder att ledningen på platsen vidtar nödvändiga åtgärder som den anser behövas för att lösa den tillfälliga krisen.

För att undvika att det råder total personalbrist är det många som anlitar sjuksköterskor och läkare via bemanningsföretag, och är du själv intresserad av att anlita någon eller själv arbeta som konsultläkare kan du titta på den här länken: https://www.medlink.se/hyra-vardpersonal/bemanning-lakare/. Fler väljer att arbeta inom vården idag och vill bidra till samhället med detta livsnödvändiga jobb!

Ansträngt sjukhus

Det är inte helt ovanligt att svenska sjukhus träder in i stabsläge nuförtiden. Det finns många aktuella exempel från närmsta tidens mediebevakning som tar upp detta, bland annat i Expressen, SvD och DN. Anledningarna varierar, men det kan exempelvis bero på många röda dagar i rad bidrar till att det inte finns så mycket personal på plats, samtidigt som det också är då många olyckor i hemmen sker. Det i sin tur leder till att man då inte kan erbjuda tillräckligt med vårdplatser. Köbildningen blir stor, och sjukhusen kan inte erbjuda vård i tid. När ett sjukhus går in i stabsläge betyder det att läget är mycket ansträngt.

Stabsläge använder man även inom polisen och kommunerna.

Mer personal till sjukhusen

Även om debatten är tudelad när det kommer till hur sjukhusen ska drivas och finansieras, så är alla överens om att det behövs mer personal till sjukhusen. Idag råder det akut personalbrist på många håll i landet, och det är något som berör alla människor, eftersom vi alla någon gång kommer behöva vård. Detta måste sjukhusen täcka upp på olika sätt. Idag är köerna inom vården långa och man tvingas gå in i stabsläge då många är sjuka eller behöver vård samtidigt. Det är alltså inte ovanligt förekommande. Vad beror då denna personalbristen på? Enligt många undersökningar beror den ökade personalbristen på att vi har en befolkning som blir allt äldre. Även fast fler än någonsin jobbar inom vården på olika sätt, är det också fler människor idag som behöver vård. För att locka fler människor att jobba inom vården behövs bra arbetsförhållanden, god lön och en mindre stressig och pressad miljö.

Många menar också att det är fler som söker vård idag för olika åkommor. Kanske är vi mer medvetna om vår hälsa, och bokar tid hos läkare eller sjuksköterska vid minsta misstanke om att något är fel. Det här är egentligen en bra utveckling, eftersom många svårare sjukdomar är betydligt enklare att bota i tidigt skede. Å andra sidan har vi inte tillräckligt med personal i sjukhusen för att täcka upp för detta. Det är alltså inte ovanligt att man anlitar hyrläkare, för att man behöver tillfällig hjälp vid något sjukhus. Många erfar också att