Nyligen bestämdes att Allmän värnplikt för både kvinnor och män ska införas i Sverige igen. Det betyder att omkring 13 000 ungdomar förra sommaren kallades till mönstring nu denna höst och av dessa kommer omkring 4 000 att väljas ut och antas till värnpliktsutbildning i år. Reaktionerna på detta har varit blandande, men värt att lägga på minnet är att genomförd värnplikt öppnar upp för en rad olika karriärmöjligheter.

Har du gjort värnplikt och är intresserad av att fortsätta arbeta inom säkerhetsbranschen? Då har du många karriärmöjligheter som väntar, inte minst inom försvarsmakten utan även inom säkerhetsbranschen. Till exempel kan du arbeta som säljare på Sector Alarm vilka säljer hemlarm med väktarutryckning och har en tillhörande larmcentral, eller så kan du även välja att arbeta som just väktare. Men bara för att karriärmöjligheterna är många så betyder inte det att reaktionerna på den nyinförda Allmänna värnplikten enbart är positiv, tvärt om har reaktionerna varit blandade. När SVT har hört sig för är det flera som säger att de anser att ändringen är bra, men att de själva inte skulle vilja genomföra lumpen. Andra är dock mer positiva. Några nämner till exempel hur deras fäder berättat om sin tid i värnplikten och ser därför fram emot att själva få testa sin styrka och kunskaper på samma sätt. Och tur är väl det. Omkring 13 000 ungdomar har nämligen under förra sommaren blivit kallade till mönstring och cirka 4 000 av dessa kommer i höst att påbörja sin värnpliktsutbildning. Tur för dem som är tveksamt inställda är att risken för att behöva tas ut till värnplikt mot sin vilja är väldigt liten. Enligt Annika Nordgren Christensen som varit med och utrett det nya värnpliktssystemet åt regeringen ska ungdomarna börja med att fylla något som kallas för beredskapsunderlag hos Rekryteringsmyndighetens hemsida och där ange om ett intresse finns att genomföra lumpen. Det är sedan dessa som kommer att kallas till mönstring, förklarar hon för Dagens Nyheter.

Så påverkar lumpen dina jobbmöjligheter

Det främsta som lumpen ger ungdomar är kunskap om ledarskap och teambuilding, vilka också är de två egenskaper som rekryterare idag ofta letar efter. På så vis ger värnplikten en bra grund att stå på när det sedan är dags att ge sig ut i arbetslivet, inte minst när det kommer till att ära sig att ha ett gott förhållningssätt till regler och rutiner. Så hur ska du då kunna använda detta på en jobbintervju? Till Aftonbladet säger rekryterarna själva att man kanske inte kommer titta så mycket på just den här biten i CV:t men att det kan vara bra att beskriva sina erfarenheter därifrån vilket kan vara en värdefullt under en anställningsintervju och i ett personligt brev. Detta eftersom att den militära grundutbildningen är utformad för att skapa ansvarskänsla och även testar hur väl man kan hantera stress och hur väl man just presterar i stressfyllda situationer. Så om du just vill jobba inom säkerhetsbranschen är värnplikten en bra plats att börja på, samma grundutbildning som väktare till exempel får ges här, om än dock mer utförligt vilket i princip betyder att du redan efter värnplikten nästintill är fullt utbildad inom denna bransch – dock varierar kunskapskraven beroende på vart du söker arbete och du ska alltid räkna med att du kommer få genomgå fortbildning när du väljer olika arbeten inom säkerhetsbranschen.