Om du är förare av ett utryckningsfordon vet du säkert att det ibland kan råda besvärliga väderförhållanden eller vara extra hög trafik just när du behöver åka ut på ett uppdrag. Men personal inom vården och andra samhällstjänster behöver ändå vara snabbt på plats, oavsett yttre förhållanden. Därför är det viktigt att se till att fordonet är väl utrustat med extraljus så att det syns väl i mörker, dåligt väder och andra besvärliga trafikförhållanden.

Med extraljus från Extraljuskungen kan du snabbt skapa en säkrare arbetsmiljö när du är på utryckning. Här finns ett stort utbud av högkvalitativa produkter som kommer från ledande tillverkare med informativa artikeltexter så att du vet vilka extraljus som passar till ditt fordon.

Fordon med extraljus

Många olika fordon, både inom det militära och civila, är i behov av extraljus. Att ha rätt belysning på civila fordon är viktigt för deras samspel i trafiken. Framåt får endast vitt eller gult ljus synas, och bakåt bör fordonen använda rött ljus. Det är också viktigt att ha belysning på släpvagnar, som alltid bör vara tända. Annars finns risken att andra trafikanter felbedömer ditt fordons längd, då de inte kan se släpvagnen i mörkret.

Fordon inom försvaret

Inom försvarets markstridsförband används en stor mängd olika sorters fordon, då de är helt nödvändiga verktyg för verksamheten. Fordonen har hög effektivitet i strid, förflyttar olika trupper och kan användas för minröjning. Ett exempel är Stridsvagn 122 som kan ta sig fram även i svåra terränger och användas i många farliga stridssituationer.

Att utrusta militära fordon med extraljus kan ha många fördelar. Extraljusen förbättrar truppernas förmåga att se terrängen och på så vis kunna ta sig fram snabbt och effektivt, samtidigt som det är enkelt att se eventuella invaderande styrkor med bra belysning. Fordonens belysning bör också kunna stängas av vid behov.

Sommaren 2019 fick utvalda svenskar ta emot ett brev som kom från Försvarsmakten. Här delgavs att staten kan komma att lösa in fordon om Sverige behöver höjd beredskap. Målet är att stärka totalförsvarsplaneringen och att förbereda Sverige för eventuella krigssituationer.