Den svenska Försvarsmakten har i uppgift att skydda Sverige och ge sig ut i krig. Men faktum är att myndigheten har fler uppgifter än så och nu ska till exempel militären hjälpa polisen i olika situationer. Försvarsmakten ska även hjälpa till i vid naturkatastrofer och mäkla fred i världen.

8620351-svensk-soldat

Militären kan komma att behöva hjälpa polisen vid terrorangrepp i framtiden, skriver Aftonbladet. Det kan exempelvis handla om att strida på gator eller skydda religiösa byggnader. Det här beskedet grundar sig i en lag från 2006 som gör att polisen kan be om hjälp från Försvarsmakten i terrorsituationer. Stödet skulle från början begränsas till luft- och sjöstrider men nu kommer alltså militären även att kunna hjälpa till på land.

Hjälper till i krissituationer

Många vet inte om att militärer gör mycket mer än bara strider i krig och det kan komma som en nyhet att de även hjälper polisen i vissa situationer. Men militären gör till och med ännu mer än så och en utav de viktigaste uppgifterna är faktiskt att hjälpa till vid katastrofer. Skulle det hända att en storm drog in eller att det blev en översvämning, skulle Försvarsmakten hjälpa till med olika typer av stödinsatser. Det kan exempelvis handla om att dela ut förnödenheter eller göra räddningsinsatser. Dessutom hjälper militären att mäkla fred i världen och Försvarsmakten kan skicka trupper till fredsbevarande insatser. Läs mer.

Utrustade för det mesta

För att klara av de många uppdrag som den svenska Försvarsmakten har, är militärerna utrustade med en mängd olika verktyg och utrustning. Det kan vara allt från vapen, till sjukvårdsutrustning från Snigeldesign. Allt utrustning som militären använder sig av kan man hitta hos Castle Security och för att läsa mer om företagen kan man klicka här. Mycket av utrusningen som kan köpas på sidan, kan endast köpa av de som är utbildade och har licens.