Enligt en undersökning av fackförbundet Jusek har det visat sig att allt fler vill studera juridik tack vare att det har blivit lättare att få jobb direkt efter examen. Vissa juridikstudenter får dessutom arbete redan innan de har avslutat sina studier.

”Andelen nyutexaminerade jurister som fått jobb redan innan studierna avslutats har ökat med nio procentenheter och uppgår nu till 45 procent. 35 procent av de tillfrågade uppger att de fått sitt första kvalificerade jobb inom 1–3 månader efter examen” Läs mer här.

En annan anledning till att juridikstudier blivit ett populärt val när ungdomar söker sig till högre studier är att man numera kan påbörja sina juridikstudier redan vid gymnasienivå via ekonomiprogrammet med inriktning mot juridik. Vid exempelvis Bromma gymnasium får eleverna fördjupade kunskaper om det svenska rättssystemet som man annars enbart får vid juridikstudier på universitet och högskola. Eleverna får även kunskaper som är nyttiga om de skulle välja en annan inriktning längre fram då de får lära sig bland annat saker som kan tillämpas i egenskap av anställd, egen företagare och konsumet till exempel. Men redan innan det fanns möjlighet att välja denna typ av inriktning på gymnasiet fick juridikprogrammen en ökning i populäritet redan 2001 när den humoristiska filmen Legally Blond slog igenom med buller och bong när den visades på filmduken. Dock avtog intresset relativt snabbt då många snabbt insåg att verklighetens juridik i Sverige inte alls liknar det rättssystem som framställdes i den amerikanska filmen om den fiktiva advokaten Elle Woods spelad av Reese Witherspoon.