Karriär efter lumpen

Yrkeshögskola efter värnplikten

Värnplikten kan vara en omvälvande period för många. Tjänstgöringen ger samtidigt bra kunskaper att bygga vidare på i efterhand. YH-utbildningar är ett bra alternativ för den som snabbt vill börja jobba och få en utbildningsgrund som är anpassad efter dagens behov på arbetsmarknaden. Efter lumpen är det vanligt att studera […]

Öka dina chanser till jobb efter lumpen

Öka dina chanser till jobb efter lumpen

Varje år genomgår tusentals unga människor den militära grundutbildningen, eller ”lumpen”. Det många inte vet är att det också går att utbilda sig till olika yrken under själva militärutbildningen. För att öka chanserna till jobb när utbildningen är klar är det också klokt att vidareutbilda sig till truckförare, då det […]

Karriär efter militär grundutbildning

Efter att ha genomfört militär grundutbildning finns det ett flertal olika vägar att gå. Om du vill fortsätta arbeta inom Försvarsmakten kan du välja att söka jobb som soldat eller sjöman. Du kan också söka vidare till officersprogrammet. Att arbeta som soldat eller sjöman innebär att du deltar i insatser […]

Uppföljning: förekommer manipulation av bitcoin-kursen?

Förekommer manipulation av bitcoin-kursen? Detta är något som de amerikanska myndigheterna vill utreda. Att investera i bitcoin har blivit mycket populärt, bland annat bland de som gör sin militärtjänst. Det finns dock misstankar om att kursen har manipulerats på olika sätt, och det amerikanska justitiedepartementet ska nu utreda om det […]

Investera dagersättningen i bitcoin?

Idag får den som genomgår grundutbildning inom totalförsvaret en dagersättning på 146 kronor. Det är en rejäl ökning från 72 kronor. Dessutom får den som avslutat sin utbildning ut runt 35-40 000 kronor. Vad folk väljer att göra med pengarna är olika. En del reser för pengarna, andra ser det […]

Fler vill studera juridik!

Enligt en undersökning av fackförbundet Jusek har det visat sig att allt fler vill studera juridik tack vare att det har blivit lättare att få jobb direkt efter examen. Vissa juridikstudenter får dessutom arbete redan innan de har avslutat sina studier. ”Andelen nyutexaminerade jurister som fått jobb redan innan studierna […]