Inom många branscher och företag, som till exempel värnplikt och militär, finns det en hel del information som absolut inte får läcka ut till resten av samhället. Information som helt enkelt kan vara skadligt för resten av landet på ett eller annat sätt. Även på mindre företag som advokatbyråer, kvinnoboenden etcetera kan det vara förödande om sekretessbelagd information läcker ut.

När man arbetar på en arbetsplats med mycket ”hemligheter” så måste man nästan alltid skriva på ett sekretessavtal där man lovar att inte sprida vidare någon information som sägs eller hörs inom företagets eller verksamhetens väggar.

Det finns dessutom små praktiska åtgärder man kan ta till för att skapa en tryggare arbetsplats när det kommer till just sekretess. Att använda sig av ljudisolerande skärmväggar mellan skrivborden är ett sätt att stoppa ljud och samtal. Mellan kollegorna brukar det självklart inte vara någon fara om information sprids men om en kollega pratar i telefon med en utomstående som hör hur andra kollegor pratar om något i bakgrunden så kan information läcka ut. Med hjälp av ljuddämpande väggar etcetera så minskar man risken för att något sådant skulle hända. Att dessutom ha dokumentförstörare är viktigt. På den här typen av arbetsplatser blir det ofta mycket hemlighetsstämplat material som absolut inte får läcka ut. Att ha ett bra arkiv för sådant som ska sparas och en bra dokumentförstörare för sådant som ska slängas är därför mycket viktigt. Riktigt bra och pålitliga dokumentförstörare hittar du här.

Det finns många fall där personer inom företag har försökt läcka eller har läckt sekretessbelagd information. Ett av dem är FOI och saudiaffären. Ett annat är inom Saab.

”En officer vid P4-regementet i Skövde har åtalats för mutbrott vid riksenheten mot korruption. Mannen ska enligt åtalet ha erbjudit en anställd på Saab Training System i Huskvarna sekretessbelagd information kring en upphandling till Försvarsmakten som Saab deltog i. Officeren lockade Saab med motkravet att de skulle köpa en säkerhetsutbildning av mannen från ett företag som han hade ägarintressen i.”