- Här kan du läsa allt som rör försvarsmakten och värnplikten

Värnpliktsrådet

Kontakt

Försvarsmakten

Försvarsmakten är en myndighet som styrs av riksdag och regering och som varje år tilldelas cirka 40 miljoner kronor. I gengäld ska försvarsmakten jobba aktivt på Sveriges försvar, även om vi inte har varit i krig på nästan 200 år. Försvaret ska se till att vi är beredda om det värsta en dag skulle inträffa. Detta gör de genom utbildning, träning och skarpa insatser.

Försvarsmakten har såklart fler uppgifter än att förbereda sig inför ett potentiellt krig. De bevakar Sveriges gränser och avvisar de personer som inte följer och respekterar dessa. Försvarsmakten fungerar även som stöd vid större kriser. Det kan vara allt ifrån stormar till skogsbränder. De hjälper även enskilda personer, t.ex. om en person blivit anmäld som saknad och en skallgång måste genomföras.

Militärfordon

Värnplikten

År 2010 ersattes värnpliktsutbildningen av en ny frivillig militär grundutbildning. Efter den togs i bruk den 1 juli 2010 ska ingen utbildas med plikt, om inte försvarsberedskapen kräver det.  Även om lagen om total försvarsplikt fortfarande existerar så är plikten att mönstra och tjänstgöra i totalförsvaret inte längre obligatorisk.

För att göra värnplikten måste du ha fyllt 18 år, vara svensk medborgare och svara på frågorna i beredskapsunderlaget som finns på rekryteringsmyndighetens hemsida. Där får du bland annat svara på frågor om hälsa, skoltid, ditt sociala liv, din personlighet, fysik samt inställning till att tjänstgöra med plikt.  Därefter sker ett urval av dem som bedöms ha de bästa förutsättningarna att klara av utbildningen och de skickas sedan vidare till en antagningsprövning.

Vid antagningsprövningen till den grundläggande militära utbildningen gör ett urvalstest av rekryteringsmyndighetens avdelningar i Stockholm, Göteborg och Kristianstad. Vanligtvis börjar antagningen med teoretiska prov, därefter fysiska tester, medicinska undersökningar samt ett samtal med en psykolog. Sist men inte minst görs en tjänstbarhetsbedömning i samband med en yrkesvägledare. Hon eller han har till uppgift att se om du som sökt kan antas preliminärt till utbildningen. Har du det som krävs avslutas dagen med Id-fotografering samt måttagning för en eventuell utrustning.

Den svenska Försvarsmakten har i uppgift att skydda Sverige och ge sig ut i krig. Men faktum är att myndigheten har fler uppgifter än så och nu ska till exempel militären hjälpa polisen i olika situationer. Försvarsmakten ska även hjälpa till i vid naturkatastrofer och mäkla fred i världen.

8620351-svensk-soldat

Militären kan komma att behöva hjälpa polisen vid terrorangrepp i framtiden, skriver Aftonbladet. Det kan exempelvis handla om att strida på gator eller skydda religiösa byggnader. Det här beskedet grundar sig i en lag från 2006 som gör att polisen kan be om hjälp från Försvarsmakten i terrorsituationer. Stödet skulle från början begränsas till luft- och sjöstrider men nu kommer alltså militären även att kunna hjälpa till på land.

Hjälper till i krissituationer

Många vet inte om att militärer gör mycket mer än bara strider i krig och det kan komma som en nyhet att de även hjälper polisen i vissa situationer. Men militären gör till och med ännu mer än så och en utav de viktigaste uppgifterna är faktiskt att hjälpa till vid katastrofer. Skulle det hända att en storm drog in eller att det blev en översvämning, skulle Försvarsmakten hjälpa till med olika typer av stödinsatser. Det kan exempelvis handla om att dela ut förnödenheter eller göra räddningsinsatser. Dessutom hjälper militären att mäkla fred i världen och Försvarsmakten kan skicka trupper till fredsbevarande insatser. Läs mer.

Utrustade för det mesta

För att klara av de många uppdrag som den svenska Försvarsmakten har, är militärerna utrustade med en mängd olika verktyg och utrustning. Det kan vara allt från vapen, till sjukvårdsutrustning från Snigeldesign. Allt utrustning som militären använder sig av kan man hitta hos Castle Security och för att läsa mer om företagen kan man klicka här. Mycket av utrusningen som kan köpas på sidan, kan endast köpa av de som är utbildade och har licens.