Försvarsmakten

Militärkollektion signerat ryskt försvar

I en tidigare post här skrev vi om försvarsmaktens många olikartade uppgifter, som med en gemensam nämnare kan betecknas som att skydda Sverige inrikes och utrikes men även skydda andra är svenskar på olika platser i världen. I dag skriver vi istället om den ryska militären och deras senaste drag. […]

Försvarsmaktens många uppgifter

Den svenska Försvarsmakten har i uppgift att skydda Sverige och ge sig ut i krig. Men faktum är att myndigheten har fler uppgifter än så och nu ska till exempel militären hjälpa polisen i olika situationer. Försvarsmakten ska även hjälpa till i vid naturkatastrofer och mäkla fred i världen. Militären […]

Linköpings Flygvapenmuseum

Linköpings Flygvapenmuseum är ett av Sveriges bästa museer. Detta bekräftades inte minst av att museet blev utnämnt till Årets museum 2011 av Riksförbundet Sveriges museer. Motiveringen till denna fina utmärkelse låter som följer: ” För sitt förverkligande av visionen att sätta flygvapnet i ett brett kulturhistoriskt sammanhang. Med ett innovativt […]