Till Sveriges försvar

Försvarsmakten

Försvarsmakten är en myndighet som styrs av riksdag och regering och som varje år tilldelas cirka 40 miljoner kronor. I gengäld ska försvarsmakten jobba aktivt på Sveriges försvar, även om vi inte har varit i krig på nästan 200 år. Försvaret ska se till att vi är beredda om det värsta en dag skulle inträffa. Detta gör de genom utbildning, träning och skarpa insatser.

Försvarsmakten har såklart fler uppgifter än att förbereda sig inför ett potentiellt krig. De bevakar Sveriges gränser och avvisar de personer som inte följer och respekterar dessa. Försvarsmakten fungerar även som stöd vid större kriser. Det kan vara allt ifrån stormar till skogsbränder. De hjälper även enskilda personer, t.ex. om en person blivit anmäld som saknad och en skallgång måste genomföras.

Militärfordon

Värnplikten

År 2010 ersattes värnpliktsutbildningen av en ny frivillig militär grundutbildning. Efter den togs i bruk den 1 juli 2010 ska ingen utbildas med plikt, om inte försvarsberedskapen kräver det.  Även om lagen om total försvarsplikt fortfarande existerar så är plikten att mönstra och tjänstgöra i totalförsvaret inte längre obligatorisk.

För att göra värnplikten måste du ha fyllt 18 år, vara svensk medborgare och svara på frågorna i beredskapsunderlaget som finns på rekryteringsmyndighetens hemsida. Där får du bland annat svara på frågor om hälsa, skoltid, ditt sociala liv, din personlighet, fysik samt inställning till att tjänstgöra med plikt.  Därefter sker ett urval av dem som bedöms ha de bästa förutsättningarna att klara av utbildningen och de skickas sedan vidare till en antagningsprövning.

Vid antagningsprövningen till den grundläggande militära utbildningen gör ett urvalstest av rekryteringsmyndighetens avdelningar i Stockholm, Göteborg och Kristianstad. Vanligtvis börjar antagningen med teoretiska prov, därefter fysiska tester, medicinska undersökningar samt ett samtal med en psykolog. Sist men inte minst görs en tjänstbarhetsbedömning i samband med en yrkesvägledare. Hon eller han har till uppgift att se om du som sökt kan antas preliminärt till utbildningen. Har du det som krävs avslutas dagen med Id-fotografering samt måttagning för en eventuell utrustning.